Box 1

Boekhouding

Een goede boekhouding is onmisbaar voor het succes van uw onderneming. Omdat u de specialist bent in het ondernemen en wij in het voeren van een goede boekhouding, bent u met uw bedrijfsadministratie aan het juiste adres bij Adviesbureau Noordermeer.
De administratie is een zeer belangrijke informatiebron binnen uw bedrijf. Niet alleen kunt u hier veel informatie vandaan halen voor het voeren van een adequate bedrijfsvoering, maar beslissingen met betrekking tot investeren worden genomen op basis van de informatie vanuit de administratie.

Wij kunnen de gehele boekhouding u uit handen nemen. Wij geven u graag een goed inzicht in uw administratie. Zo vertellen wij u precies wat uw omzet is, wat uw kosten zijn(...)

Meer over boekhouding

Box 2

Opstellen jaarrekening

Nadat de boekhouding geheel gemaakt is moet er jaarlijks een jaarrekening worden opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening.
Om zo optimaal mogelijke een beeld te krijgen van de financiële situatie van uw bedrijf, is het mogelijk om tussentijdse rapportages te maken. Hierdoor krijgt u zoveel mogelijk managementinformatie tot uw beschikking en kunt u periodes van jaren vergelijken met elkaar. Wij verzorgen niet alleen de tussentijdse rapportages, maar bespreken deze zo nodig met u ter aanvulling en verduidelijking.
Adviesbureau Noordermeer helpt u graag bij het opstellen van uw jaarrekening. Deze jaarrekening dient in principe jaarlijks voor uw onderneming opgesteld te worden. De jaarrekening is(...)

Meer over jaarrekeningen

Box 4

Personeelsadvies

Adviesbureau Noordermeer kan u tevens ondersteunen op het gebied van Personeelsadvies. Wij kunnen u ondersteuning verlenen en advies geven op het gebied van arbeidsrecht en complexe personele vraagstukken zoals ondersteuning bij een ontslagprocedure. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij de gehele werving en selectieprocedure.


In, door en uitstroom personeel
- opstellen van arbeidscontracten
- advisering soort contract en arbeidsvoorwaarden
- advies bij beëindiging contract(...)

Meer over personeelsadvies

Box 3

Salaris administratie

Als u personeel in uw onderneming in dienst heeft, is een gedegen loonadministratie een absolute noodzaak, of u slechts 1 of juist 50 werknemers in dienst heeft. Adviesbureau Noordermeer kan u de volledige salarisadministratie uit handen nemen. Wij verzorgen, volledig digitaal, de maandelijkse salarisstroken en de aangifte loonheffingen voor uw onderneming.

Meer over salaris administratie